Straight & Sound: Fysiek evenwicht

Alle paarden die we willen gebruiken als rijpaard, maar zeker paarden met fysieke uitdagingen, of paarden die vanwege overbelasting voortijdig uit de sport zijn gehaald, zijn gebaat bij rechtrichtend werk, zowel op de grond als in het zadel.

De klassieke dressuur vindt haar oorsprong in Europa. Er bestaan verschillende rijkunstige tradities die zich over een relatief lange periode gevormd hebben. Al deze benaderingen hadden tot doel paarden een volledige rijkunstige opleiding te geven – het verschil met het hedendaagse sportpaard is dat hier destijds langer de tijd voor werd genomen dan tegenwoordig vaak het geval is. Toch zijn er nog altijd meesters in de rijkunst te vinden. The Red Pony – Horsemanship richt zich met name op de Academische Rijkunst van Bent Branderup, en is gefascineerd door de overeenkomsten tussen deze stijl en de Californische horsemanship stijl.

“As the blind person touches the object before him very softly and lightly with his fingertips in order not to interfere with the work of the sensitive nerve ends by too much pressure, so it is the rider’s first obligation to keep soft and natural those parts of his body with which he feels his horse. If his seat meets this requirement, he will soon feel the movement of the horse’s legs and will be able to distinguish each individual one; he will thus have the means at his disposal with which to control them as if they were his own.”

– Gustav Steinbrecht

Rechtrichtend grondwerk bestaat uit een trainingsladder aan dressuurmatige oefeningen op de grond die het paard gymnastiseren en fysiek soepeler, buigzamer, en sterker maken.

Doel van het gymnasticeren is dat we onze paarden sterker maken, zodat er een gezond evenwicht ontstaat en ze ons beter kunnen dragen. Wat een gezond evenwicht inhoudt is afhankelijk van het paard (zijn bouw en conformatie) en het werk dat je met hem voor ogen hebt.

Omdat de oefeningen van onze paarden vragen dat ze mentaal stabiel zijn en hun aandacht bij het werk kunnen houden, is het fijn om een basis te hebben in het horsemanship grondwerk voor je begint met het rechtrichtende werk. Jonge paarden kunnen vanaf een jaar of 3 of 3,5 onder goede begeleiding rustig aan beginnen met rechtrichtend grondwerk.

NB: Voor lessen in het rechtrichten heb je een kaptoom, een langer aanwijszweepje en een teugel of (liefst niet te zwaar) leidtouw nodig.