Horsemanship

Paarden hebben weinig te leren over wat we in horsemanship ook wel “feel” noemen, maar hebben geen enkel benul van ons concept van tijd. Wij mensen daarentegen weten alles van tijd, maar hebben vaak baat bij het leren van meer “feel” in de omgang met onze paarden.

Goed horsemanship…

…begint met aandacht voor de kleine dingen, en een groeiend bewustzijn van de manier waarop je dagelijks omgaat met je paard. De kleine dingen zijn voor paarden net zo belangrijk als de grote dingen; voor jou is die galopwissel misschien belangrijker dan de manier waarop je paard zich door jou laat leiden van de wei naar de poetsplaats, maar voor het paard is het één niet minder belangrijk dan het ander. Alles wat je doet met een paard heeft betekenis voor hem.

Het paard dat zijn hoofd wegtrekt als je hem probeert te halsteren, het paard dat over mensen heen loopt, niet door een deur of hek durft zonder in je schoot te kruipen (of al onderweg is naar de grasstrook aan de overkant), het paard dat niet oplet, maar wel van iedere fazant wegspringt: dit vertaalt zich hoe dan ook naar het rijden. Onder het zadel zal dit paard misschien weinig (of juist over)gevoelig zijn voor de hand of het been van de ruiter, zal hij afgeleid zijn door wat er om hem heen gebeurt, en misschen amper de rust kunnen vinden om stil te staan. Wat er op de grond gebeurt, gebeurt ook in het zadel!

Goed horsemanship…

…begint op de grond. De liefde van het paard gaat door de voeten! In essentie gaat grondwerk over het sturen van de energie van ons paard, door het kunnen plaatsen van de voeten. Over het algemeen is de mentale connectie het beste gemaakt door eerst een connectie te maken met de voeten. Dit wordt logisch op het moment dat we ons realiseren dat paarden in kuddes dagelijks bezig zijn met het laten bewegen van andere paarden. De hele sociale structuur in kuddes hangt af van welke paard wiens voeten kan verplaatsen. Daarop worden de onderlinge verhoudingen gebaseerd.

Grondwerk legt het fundament, de basis van al het latere werk met onze paarden. Het helpt ons van onze paarden dappere, zelfverzekerde dieren te maken die veilig zijn om op te rijden en bij in de buurt te zijn. Dit basis grondwerk speelt in op de natuurlijke eigenschappen van paarden als vlucht- en prooidieren, nl. hun buitengewoon hoge sense of self-preservation, oftewel zelfbescherming, maar ook op hun nieuwsgierigheid en behoefte aan sociaal contact. In feite stoomt het grondwerk paarden klaar voor een leven in onze – voor paarden vaak enge – mensenwereld, en voor zaken waar vrijwel ieder gedomesticeerd paard mee te maken krijgt in zijn leven, maar die voor hem van nature eng zijn: dierenklinieken, trailers, vaccinaties en wormenkuren, verkeer, afgesloten stallen, arena’s of wedstrijdterreinen met bloembakken, juryhokjes, tribunes, geluidsinstallaties, enzovoorts.

“The horse may not be doing the thing that is the right thing for what the rider is asking him, but as far as the horse is concerned he is doing the right thing.”

– Tom Dorrance

Goed horsemanship…

…maakt van ons als mensen goede leiders voor onze paarden, leiders die het waard zijn te volgen, op de grond en later in het zadel. Leiderschap heeft te maken met discipline en respect, maar niet met angst. Paarden, als kuddedieren, zijn het gewend leiders te volgen, en hebben hier ook behoefte aan. Een goede leider bepaalt niet alleen wat er gebeurt, maar zorgt er ook voor dat het paard veilig is en heeft in feite de taak het paard te beschermen tegen gevaar! Dit is een grote verantwoordelijkheid, en eigenlijk een verantwoordelijkheid die iedere paardeneigenaar aangaat bij het kopen van een paard. Door te werken aan ons horsemanship doen wij ons paard een belofte. Je zegt eigenlijk tegen hem: “Volg mij maar, ik weet waar we naartoe gaan, en ik zal ervoor zorgen dat ik je niet in de problemen breng. Bij mij ben je veilig.” Door ons leiderschap keer op keer te bewijzen aan ons paard winnen wij zijn respect én zijn vriendschap.

Goed horsemanship…

…betekent ook “gewoon goed paardrijden” aan de basis. Dit vraagt onder andere van ons als ruiters dat we een onafhankelijke zit ontwikkelen en ons bewust worden van gewoontes die ons niet helpen.

“In order for the horse’s lightness to carry over when a person sits up there, lightness between the horse and the person has to be built in on the ground and experienced there before they ride him. This is done by using feel, from the start. The person should be focused on getting the best possible connection with the horse on the ground, through feel, if they want to have those parts of the horse (the capacity for lightness and collection) available to them when they ride.”

– Bill Dorrance

Goed horsemanship…

…is discipline-overschrijdend. Good horsemanship maakt van onze paarden moedige rijpaarden met goede manieren, ongeacht de discipline waarin je actief bent.

Veiligheid, vertrouwen en respect, de belangrijkste principes in het grondwerk, dragen over naar het rijden. De voorbereiding op de grond zorgt ervoor dat ons paard, eenmaal onder zadel, in een learning frame of mind kan zijn, omdat hij vertrouwen heeft in zichzelf, in ons, en in de omgeving. Dit maakt onze trainingen een stuk effectiever en onze ritten een stuk veiliger en plezieriger.